1.Ochrana osobních údajů dle GDPR (Obecné nařízení o   ochraně osobních údajů)

Všeobecné upozornění

Následující informace poskytují přehled o ochraně osobních údajů při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou takové údaje, díky kterým je možno vás osobně identifikovat.

Shromažďování dat – osoba zodpovědná za shromažďování dat

Zpracování dat se děje prostřednictvím provozovatele webových stránek, jehož kontaktní údaje naleznete v sekci impressum.

Jak se údaje shromažďují

Údaje lze shromažďovat prostřednictím Vašeho osobního zadání. To se děje použitím kontaktního formuláře nebo  po zadání uživatelského jména a hesla při přihlašování.

Další údaje lze sbírat s využitím systémů při vyhledávání, příp. zpracování. Jedná se o technické údaje jako je druh prohlížeče, IP adresa, čas. Toto shromažďování probíhá při návštěvě webových stránek automaticky.

Účel shromažďování dat

Poskytnuté údaje, jako jsou údaje z formuláře, se používají pro osobní kontakt. Profilové informace jsou nutné pro přihlašování ve vymezeném prostředí. Automaticky získané údaje serveru jsou nutné pro udržení systému. Ostatní data mohou být použita k analýze Vašeho uživatelského chování.

Vaše práva

Máte právo být kdykoli a bezúplatně informován o původu, příjemci a účelu shromažďování Vašich uložených osobních údajů. Údaje můžete rovněž zablokovat nebo je nechat vymazat. V tom případě jednoduše stačí se na nás obrátit.

Nástroje pro analýzu od třetích poskytovatelů

V návaznosti na návštěvu našich webových stránek může být Vaše chování na internetu zpracováváno třetími osobami. K tomu se používají cookies, představující něco jako otisk prstů. Analýza Vašeho chování na internetu je zpravidla anonymní a nelze tak vyvozovat závěry, které by se týkaly Vás osobně. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí nepoužíváním určitým nástrojů zabránit. Podrobnější informace k tomu naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Shromažďování osobních údajů můžete rovněž odmítnout.  Další informace naleznete níže.

 

        2. Informace a odvolání souhlasu

Zodpovědný subjekt

Subjektem zodpovědným za zpracování osobních údajů (jako je e-mail, jméno) na těchto webových stránkách je provozovatel webových stránek. Podrobnější kontaktní informace naleznete v sekci impressum.

Ochrana údajů

Provozovatel těchto webových stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velice vážně a zachází s Vašimi osobními údaji důvěrně a dle zákonných předpisů a nařízení o ochraně osobních údajů.

Při nákupu na těchto webových stránkách se zjišťují osobní údaje. Osobní údaje představují údaje, díky kterým můžete být osobně identifikován. Jakákoli komunikace s (osobními) údaji může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Využíváme však aktuálních standardů k tomu, aby byly Vaše údaje pokud možno co nejlépe chráněny (SSL/TLS certifikáty). Nemůže však být zaručena absolutní ochrana před třetími osobami.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním dat

Chcete-li zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí nám napsat obyčejný e-mail. Zákonnost zpracování dat zůstává až do odvolání nedotčena.

SSL/TLS certifikáty

Z bezpečnostních důvodů jakož i k ochraně přenosu důvěrných obsahů využívá tato webová stránka SSL příp. TLS certifikáty. Užíváte-li bezpečné spojení, poznáte to v běžných prohlížečích podle symbolu zámku vedle adresního řádku, nebo také podle toho, že adresa začíná „https://“. V případě použití certifikátu SSL/TLS se spojení zakóduje, aby přenášená data nemohly číst třetí osoby.

Platební procesy na těchto webových stránkách

Při platbách používá tato webová stránka důvěryhodné externí poskytovatele jako je PayPal. Tito poskytovatelé zajistí bezpečný platební proces pomocí bezpečného  SSL/TLS spojení. Provozovatel webových stránek nemá během platebního procesu v žádném okamžiku přístup k externím přístupovým údajům (PayPal) nebo údajům týkajícím se banky nebo kreditní karty. Zpracování těchto údajů se děje výhradně prostřednictvím poskytovatele plateb.

Právo na informaci, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo získat informace o svých uložených osobních údajích, o původu, příjemci a účelu zpracování dat a (pokud je to možné) také právo tyto údaje upravit, zablokovat nebo vymazat. Pro další informace se prosím obraťte přímo na provozovatele webových stránek – e-mail: simon@simon-o.cz

Registrace na těchto webových stránkách

Abyste mohli využívat další funkce webových stránek, můžete se u nás zaregistrovat a přihlásit. Vámi zadané údaje používáme výhradně k tomuto účelu a data neposkytujeme třetím osobám. Jsou-li pro registraci nutné povinné údaje, musí být zadány kompletně, jinak bude registrace odmítnuta.

Pro sdělování důležitých informací týkajících se těchto webových stránek  používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Toto zpracování zadaných údajů se děje výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli prostým sdělením prostřednictvím e-mailu zrušit. Zákonnost již proběhlých procesů zpracování údajů, ke kterému došlo do doby zrušení souhlasu, zůstává nedotčena.

Data shromážděná při registraci budeme uchovávat tak dlouho, pokud budete na našich webových stránkách registrován jako zákazník. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Cookies

Cookie je datový soubor, který – pokud to dovoluje nastavení Vašeho prohlížeče – ukládáme na Váš počítač, když navštívíte naše webové stránky. Cookie obsahuje informace, které jsme poslali na Váš počítač, ne Vaše osobní údaje. 
Používáme session cookies, které se ukládají během Vaší návštěvy na našich webových stránkách. Kromě toho používáme permanentní cookies, které zůstávají na Vašem počítači i po ukončení prohlížení v prohlížeči. Permanentní cookie obsahuje identifikační číslo, díky kterému můžeme Váš počítač identifikovat. Když navštěvujete naše stránky opakovaně, můžeme tak vylepšovat naše služby.

Nechcete-li využívat cookies, nastavte si prosím zpracování cookie v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče. Možnosti nastavení naleznete v běžných prohlížečích v menu „nabídka“ pod „nastavení“ nebo „možnosti internetu“ a „ochrana údajů“. 
Upozorňujeme však na to, že některé webové stránky možná nebudou fungovat zcela správně, pokud cookies neakceptujete.

Newsletter

Chcete-li odebírat newsletter nabízený na našich webových stránkách, potřebujeme od Vás Vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní kontrolu, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy, a že s odběrem newsletteru souhlasíte. Jiné údaje se nezjišťují, příp. jsou jen dobrovolné. Tyto údaje využíváme výhradně k zasílání vyžádaných informací a neposkytujeme je třetím osobám.

Zpracování údajů uvedených v přihlašovacím formuláři k newsletteru se děje výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich využitím k zasílání newsletteru můžete kdykoli vzít zpět, například použitím odkazu „odhlásit“ přímo v newsletteru. Zákonnost již proběhlého zpracování dat tím zůstává nedotčena.

Údaje, které jste nám v souvislosti s odběrem newsletteru poskytli, u nás zůstávají uloženy jen do doby odhlášení newsletteru a po tomto odhlášení newsletteru jsou smazány.  Údaje, které jsou u nás uloženy za jiným účelem (např. e-mailové adresy zákazníků k vyřizování objednávek) tímto zůstávají nedotčeny.

 

        3.Pluginy a nástroje / třetí poskytovatelé

Google Web Fonts

Za účelem jednotného zobrazení používá tato webová stránka WebFont poskytnutý Googlem. Při načtení naší webové stránky Váš prohlížeč načte zvolený font do cache, aby byla úprava jednotná. Nepodporuje-li Váš prohlížeč tento WebFont, využívá Váš prohlížeč vlastní písmo, přičemž se pak úpravaí může lišit.

Pro načtení WebFontu vytvoří Váš prohlížeč spojení se serverem na Googlu. Tímto načtením získá Google informace o Vašem prohlížeči, čase, Vaší IP adrese a také informaci, že navštěvujete naši webovou stránku. Využití WebFontů od Google je pro úpravu zásadní a je tudíž oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.

Další informace k WebFontům od Googlu: https://developers.google.com/fonts/faq

Prohlášení o ochraně osobních údajů od Googlu: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu na analýzu webu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené tímto cookie o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server od Google v USA a tam se ukládají. 
Pouze ve výjimečných případech se na server od Googlu v USA přenáší celá IP adresa. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tuto informaci využívat k tomu, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, aby vytvářel reporty o aktivitách webové stránky a aby mohl provozovateli webových stránek poskytovat další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa, která je v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem předána Googlu, nebude s jinými daty od Google spojena.

Uložení cookies můžete v rámci nastavení Vašeho softwaru prohlížeče zabránit; upozorňujeme Vás však na to, že v tom případě  možná nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Kromě toho  můžete záznamu údajů týkajících se Vašeho užívání webové stránky a vyprodukovaných pomocí cookies (včetně Vaší IP adresy) na Googlu jakož i zpracování těchto dat Googlem zabránit, tím že si stáhnete a instalujete následující pugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Adwords - Conversion Tracking

Tato webová stránka dále používá Google Conversion Tracking. Google Adwords při tom vloží do Vašeho počítače cookie v případě, že jste se na naši stránku dostali skrze inzerátu na Googlu. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží osobní identifikaci. Navštěvuje-li uživatel určité webové stránky zákazníka využívajícího Adwords a platnost cookie ještě nevypršela, mohou Google a tento zákazník rozpoznat, že uživatel kliknul na inzerát a byl přesměrován na tyto stránky. Každý zákazník využívající Adwords obdrží jiný cookie. Cookies tak nelze přes webové stránky zákazníků využívajících Adwords sledovat. Informace získané pomocí Conversion-Cookies slouží k tomu, vytvářet pro zákazníky využívající Adwords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking, statistiky. Zákazníci využívající Adwords zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s Conversion-Tracking-Tagem. Neobdrží však žádnou informaci, díky které by bylo možno uživatele osobně identifikovat. Nechcete-li se účastnit tohoto Tracking procesu, můžete vložení cookies, které je k tomu potřebné, odmítnout – prostřednictvím nastavení prohlížeče, kdy deaktivujete automatické vkládání cookies.  Cookies můžete v souvislosti s Conversion-Tracking deaktivovat i nastavením prohlížeče tak, aby byly cookies z domény "www.googleadservices.com" blokovány.

Poučení o ochraně osovních údajů od Googlu týkající se Conversion-Tracking naleznete zde.