Odstoupení od smlouvy

Poučení k odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od zakoupení máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 14-denní lhůta pro odstoupení začíná od dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem, nebo e-mailem). Můžete k tomu použít přiložený formulář, který ale není předepsaný. Tento formulář můžete rovněž vyplnit nebo jiné jednoznačné prohlášení podat na naší webové stránce (www.simon-o.cz/ ). Jestliže zvolíte tuto možnost, zašleme Vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o příjmu Vašeho odstoupení od smlouvy.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je postačující odeslání odpovídajícího prohlášení před uplynutím lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

Jestliže odstoupíte od této smlouvy jsme Vám povinni vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou přídavných, mimořádných nákladů, které vznikly Vaší volbou jiné dopravy než námi nabízené, výhodné standardní zásilky) a to ihned, nejpozději během 14 (čtrnácti) dnů ode dne, ve kterém jsme od Vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Jestliže nebylo s Vámi dohodnuto něco jiného, použijeme pro vrácení Vaší platby stejný platební prostředek, který jste zvolili při původní transakci; v žádném případě Vám nezapočítáme za vracení žádné poplatky.

Vrácení platby můžeme pozdržet až do té doby než dostaneme zboží zpátky nebo do té doby než předložíte doklad o zpětné zásilce - podle toho, co obdržíme dříve. Zboží nám musíte předat nebo zaslat zpátky pokud možno ihned, v každém případě ale nejpozději během čtrnácti dnů od dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůtu dodržíte, jestliže odešlete zboží před vypršením lhůty 14 dnů.

Za zpětnou zásilku nesete sami bezprostřední náklady. Ztrátu hodnoty zboží musíte nahradit jen v případě, jestliže došlo Vaším nepřiměřeným zacházením se zbožím k poškození jeho stavu, změně vlastností nebo ke ztrátě funkčnosti.